Što dobivam uplatom godišnje članarine?

Cijena godišnje članarine u KEK-u je 180 kn i vrijedi godinu dana od uplate. Uplatom postajete naš podržavajući član. Za članstvo nema uvjeta, i ne obvezuje vas na ništa.  Podržavajući članovi ne sudjeluju u radu udruge nego samo podržavaju rad i ciljeve udruge. Pogodnosti KEK članova:

  • Pristup blogovima koje ćemo pisati samo za članove grupe na novom projektu KEK-a Ljubav oko svijeta (mailom ćemo Vam poslati šifru za pristup blogovima)
  • Informiranje o aktivnostima/projektima udruge
  • Informiranje o mogućnostima volontiranja/sudjelovanja u projektima
  • Uplatom članarine podržavate naš rad i omogućujete nam da radimo bolje i veće projekte

Kako mogu uplatiti članarinu ❤️

Iznos od 180 kn možete platiti putem bankovnog transfera  (ili po narodski “virmanom”) ili PayPal računa. Molimo vas da prvo ispunite pristupnicu koja se nalazi niže i potom izvršite uplatu.  Članarina je aktivna tek kada primimo uplatu.

Uplatom na račun

Klub za ekspedicionizam i kulturu,
Dragutina Kalea 2, 10000 Zagreb
IBAN: HR8823600001101668914
Poziv na broj: datum uplate
Svrha: Članarina – ime i prezime

Putem PayPal-a

Ispunite pristupnicu

Da biste postali članom KEK-a potrebno je ispuniti pristupnicu i slijediti upute koje će vam stići na vašu email adresu. Samo da napomenemo da vas ispunjavanje pristupnice ne obvezuje na plaćanje članarine, ali članom ćete postati tek kada članarinu i uplatite ;).

*Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.